Διαγωνισμός

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ (ΤΥΠΟΥ AVA)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ/ΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ (ΤΥΠΟΥ AVA)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2019 12:34
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 12:34
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/10/2019 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
576
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1381
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Παρατηρήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο με τις οδηγίες για προμηθευτές.

Κωδικοί CPV

  • (39831200-8): Απορρυπαντικά

Υπό Προμήθεια Είδη