Διαγωνισμός

ΠΛΑΚΑ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ PCR ΣΥΜΒΑΤH ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΉ COBAS Z480. ( MICROWELL PLATE AND SEALING FILM ).

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΛΑΚΑ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ PCR ΣΥΜΒΑΤH ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΉ COBAS Z480. ( MICROWELL PLATE AND SEALING FILM ).
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/06/2020 13:10
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/06/2020 13:10
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
17/06/2020 13:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1030
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

Παρατηρήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο με τις οδηγίες για προμηθευτές.

Κωδικοί CPV

  • (33696500-0): Αντιδραστήρια εργαστηρίων

Υπό Προμήθεια Είδη