Διαγωνισμός

ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΤΥΛΕΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ ΜΕ ΑΚΡΟ ΑΠΟ NYLON Ή DACRON

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΤΥΛΕΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ ΜΕ ΑΚΡΟ ΑΠΟ NYLON Ή DACRON
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/06/2020 14:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/06/2020 14:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/06/2020 14:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1032
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο με τις οδηγίες για προμηθευτές.

Κωδικοί CPV

  • (33140000-3): Ιατρικά αναλώσιμα

Υπό Προμήθεια Είδη