Διαγωνισμός

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 1/2'' ΜΗΚΟΣ 1/8'' ΠΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 1/2'' ΜΗΚΟΣ 1/8'' ΠΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
17/06/2020 13:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
17/06/2020 13:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
22/06/2020 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1033
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Παρατηρήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο με τις οδηγίες για προμηθευτές.

Κωδικοί CPV

  • (33162200-5): Εργαλεία χειρουργείου

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη