Διαγωνισμός

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣΛΙΚΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣΛΙΚΟ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
22/06/2020 12:28
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/06/2020 12:28
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/06/2020 12:30
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1037
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ, ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Παρατηρήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο με τις οδηγίες για προμηθευτές.

Κωδικοί CPV

  • (33141200-2): Καθετήρες
  • (33141320-9): Ιατρικές βελόνες
  • (33168000-5): Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής

Υπό Προμήθεια Είδη