Διαγωνισμός

ΜΑΣΚΕΣ ΜΧ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑ ΣΥΓΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΥΤΗ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΜΑΣΚΕΣ ΜΧ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑ ΣΥΓΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΥΤΗ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/06/2020 08:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/06/2020 08:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/06/2020 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1040
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο με τις οδηγίες για προμηθευτές.

Κωδικοί CPV

  • (33192000-2): Ιατρικές προμήθειες

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

29/06/2020 12:00 30/06/2020 12:00


Αιτιολογία Παράτασης

Παράταση λόγω αργίας την 29-06-2019.

Υπό Προμήθεια Είδη