Διαγωνισμός

ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ.

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ.
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
25/06/2020 14:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/06/2020 14:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
01/07/2020 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1042
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Παρατηρήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο με τις οδηγίες για προμηθευτές.

Κωδικοί CPV

  • (33181500-7): Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών

Υπό Προμήθεια Είδη