Διαγωνισμός

EΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
EΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
30/06/2020 07:52
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
30/06/2020 07:52
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
03/07/2020 13:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1043
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1439
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΝΟΣΩΝ)

Παρατηρήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο με τις οδηγίες για προμηθευτές.

Κωδικοί CPV

  • (38428000-1): Ροόμετρα

Υπό Προμήθεια Είδη